Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  Soft skills

Co vlastně znamená termín soft skills?

Termín soft skills - „měkké“ dovednosti – zahrnuje pro život významné dovednosti, které jsme si ve škole mnohdy neosvojili a které jsou přitom pro úspěšné zvládání mnoha pracovních i životních situacích naprosto zásadní. Rozdíl mezi průměrnými a vynikajícími lidmi často spočívá právě v dosažené míře rozvoje soft skills.

Soft skills jsou ty osobní schopnosti, vlastnosti, dovednosti, které přesahují rámec vlastní „hard“ odborné (technické, ekonomické, přírodovědní, právní atp.) kvalifikace.

Rozlišení hard a soft skills:
Hard skills = dovednosti ve vztahu k věcem
Soft skills = dovednosti ve vztahu k lidem (včetně zvládání sebe sama)

Jako příklad zde některé z „měkkých“ dovedností, soft skills uveďme: Komunikativnost, vyjednávání, zvládání námitek, nekonfliktní sebeprosazení, schopnost naslouchat, rozumět druhým, sebereflexe, sebeorganizace, tah na branku, osobní výkonnost, zodpovědnost, schopnost plánovat si a využívat čas, dosahovat cílů, domluvit se s druhými, schopnost spolupracovat, přesvědčit, nadchnout, motivovat druhé, schopnost vést tým, moderovat společné setkání či poradu, schopnost učit se z chyb a rozvíjet se, zátěžová odolnost – schopnost „ustát“ i chvíle, kdy se nedaří, konstruktivní, komplexní myšlení, kreativita.

 

   
O čem je time management  
Lék na odkládání
Nejen mzda motivuje
Vkládání důvěry
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia