Pavel Štursa ::
  KURZYLEKTORTEXTY A INSPIRACEAKTUÁLNĚKONTAKT      
  ŠKOLENÁ TÉMATA

FIREMNÍ KURZY a programy NA MÍRU

jsou pro své „šití přímo na tělo“ osvědčenou a proto také nejčastěji volenou formou. V programu kurzů, uspořádaných ve vámi zvoleném místě a čase pro vybranou skupinu vašich pracovníků, lze nejlépe zohlednit aktuální situaci u vás.

Máte představu, kterým směrem je třeba posunout dovednosti, návyky, přístupy, postupy, postoje, chování vašich lidí nebo týmu? V takovém případě uvažujme o akci, koncipované tak, aby nastartovala nebo dále podpořila požadované změny.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle: 737 178 471.
Nebo se ozvěte na info@pavelstursa.cz

Obvyklé fáze přípravy a realizace rozvojového programu na míru:

  • Seznámení s potřebami, záměry společnosti a specifiky cílové skupiny
  • Dojednání rozsahu, konkrétních témat a postupu realizace akce
  • Volba vhodných prostor a termínů
  • Detailní příprava akce (dodavatel)
  • Vlastní realizace programu
  • Monitorování a další podpora zavádění přínosu akce do každodenní praxe společnosti

Forma kurzů

Forma je interaktivní, v dialogu, řešíme konkrétní požadavky přítomných pro jejich praxi. Proto je vhodné pracovat v jedné skupině s max. 12–14 účastníky. Směřujeme ke konkrétním výstupům z kurzu, k novým prvkům, změnám, které účastníci uplatní ve svém každodenním životě.

Ceny

Stanovujeme v návaznosti na sjednaný typ programu, místo konání a celkový sjednaný rozsah spolupráce dohodou tak, aby obě strany vnímaly cenu jako přiměřenou a byly s ní spokojeny.

 

   
OTEVŘENÉ FIREMNÍ KURZY  
KURZY PRO VEŘEJNOST
FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU
 
     
© 2009–2023 Pavel Štursa • web design :: Harpuna graphics & multimedia